CIKLUS GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN 20. KONCERTNA SEZONA 2021./2022.

Duhovne harmonije: Cithara octochorda: Zlatnih krila / Gregorijanski koral: Veni creator spiritus
Davorin Kempf: Koralni preludij i fuga – praizvedba
Rudolf Matz: Gradišćanski kvartet
Vjekoslav Rosenberg Ružić: Plesni prizori op. 73
Camille Saint Saens: 2. gudački kvartet u G-duru, op. 153

Uz koncert izložba slika: Iva Zagoda
Minute za poeziju: Vladimir Nazor i Vanda Mikšić

Tags