Gudački kvartet Sebastian

Gudački kvartet Sebastian osnovan je 1990. Preteča Kvarteta Sebastian bio je Kvartet muzičke omladine Zagreb koji je djelovao od 1982. godine. Repertoar Kvarteta obuhvaća širok raspon glazbenog stvaralaštva od renesanse do suvremene glazbe s naglaskom na izvedbama djela hrvatskih autora. Praizveli su niz kvartetskih skladbi B. Papandopula, A. Klobučara, A. Igreca, N. Firšta, D. Bukvića, S. Drakulić, M. Prohaske, B. Šipuša, M. Kichla, A. Knešaureka, V. Nježića, G. Tudora, T. Uhlika…, od kojih su mnoge nastale na njihov poticaj i njima posvećene. Godine 2002. pokrenuli su ciklus koncerata u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu u kojem su ugostili ugledne svjetske glazbenike, primjerice Milana Turkovića, Michaela Martina Koflera, Paula Meyera, Erica Tanguya, Aleksandra Serdara, Claru Dent, Pierluigia Camiciu, Gustava Tavaresa, Olivera Triendla, Đorđa Stanettija, Rubena Dalibaltayana, Martinu Filjak, Nadu Majnarić, Boštjana Lipovšeka, Roberta Belinića, Krešimira Bedeka, Marka Genera i mnoge druge. Za diskografsku kuću Croatia Records snimili su 7 CD-a od kojih su tri osvojili nominacije za diskografsku nagradu Porin. U travnju 2020. njemačka izdavačka kuća cpo objavila je njihov CD sa skladbama Božidara Kunca, Frana Lhotke i Josipa Štolcera Slavenskog. Godine 2005. kvartet Sebastian je dobio diplomu Milka Trnina Hrvatskog društva glazbenih umjetnika. U povodu 30 godina postojanja, 2020., Kvartetu Sebastian je uručena Plaketa Hrvatskog društva skladatelja, Povelja Hrvatske udruge orkestralnih i komornih umjetnika, te Plaketa Hrvatskog društva glazbenih umjetnika. Objavljena je i monografija Gudački kvartet Sebastian – naših 30 godina.

ANĐELKO KRPAN – prvi violinist Gudačkoga kvarteta MOZ-a od 1987. do 1990. i prvi violinist Kvarteta Sebastian od nastanka do danas

Anđelko Krpan rođen je u Zagrebu 1967. Violinu je diplomirao na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji u razredu prof. Kristijana Petrovića, a zatim je diplomirao i magistrirao na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst u Beču u razredu prof. Dore Schwarzberg. Usavršavao se na majstorskim tečajevima pod vodstvom Yfraha Neamana i Igora Ozima, te na Menuhin Academy u švicarskom gradu Gstaadu. Dobitnik je brojnih nagrada među kojima izdvajamo: 1. nagradu na Međunarodnom violinističkom natjecanju Alpe-Adria u Italiji (1988.), 6. nagradu na Međunarodnom violinističkom natjecanju Vaclav Huml u Zagrebu (1993.), nagradu HGZ-a za 1989. godinu, nagradu Muzičke omladine Ivo Vuljević za najboljega mladog glazbenika Hrvatske u 1993. godini, diskografsku nagradu Porin 2002. Godine 1999. odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, 2008. dobio je Nagradu “Milka Trnina” Hrvatskoga društva glazbenih umjetnika, a 2019. i Nagradu “Vatroslav Lisinski” Hrvatskog društva skladatelja za promicanje i izvođenje glazbe hrvatskih skladatelja. Od 1990. do 1993. bio je član Bečke komorne filharmonije . Od 1993. bio je član, a od 1997. do 2002. koncertni majstor Zagrebačkih solista. Od 2002. do 2006. bio je koncertni majstor orkestra Opere HNK-a u Zagrebu. S Gudačkim kvartetom Sebastian, pijanisticom Nadom Majnarić te violistom Markom Generom snimio je 16 CD-a za izdavačku kuću Croatia Records. Profesor je violine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a od 2019. prodekan za umjetnost na istoj ustanovi.

TEODORA SUCALA MATEI – druga violinistica Kvarteta Sebastian od 2016.

Teodora Sucala Matei započela je glazbeno školovanje u Osijeku u razredu prof. Eve Hühn, a nastavila u Zagrebu u razredu prof. Davora Philipsa. Diplomirala je violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu prof. Leonida Sorokowa. Tijekom školovanja osvojila je petnaest prvih nagrada na regionalnim i državnim natjecanjima. Dobitnica je Rektorove nagrade za 2012./2013. godinu. Solistički je nastupala uz Zagrebačku filharmoniju, Hrvatski komorni orkestar, Zagrebački komorni orkestar. Redovito surađuje sa Zagrebačkim solistima, Orkestrom HNK-a u Zagrebu, Simfonijskim orkestrom HRT-a, Zadarskim komornim orkestrom, Orkestrom HNK-a u Osijeku i drugim orkestrima. Od 2015. stalna je članica Zagrebačke filharmonije.

NEBOJŠA FLOREANI – violist Gudačkoga kvarteta MOZ-a i Kvarteta Sebastian od nastanka do danas

Nebojša Floreani violu je počeo učiti u razredu prof. Milana Čunka u Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu, a diplomirao je u razredu Stefana Passaggia na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji. Niz godina djelovao je kao profesor viole u Glazbenoj školi Pavla Markovca. Član je Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije.

ZLATKO RUCNER – violončelist Kvarteta Sebastian od 1995.

Zlatko Rucner rođen je 1952. u Zagrebu. Violončelo je diplomirao 1978. u razredu prof. Valtera Dešpalja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Kao student nastupao je solistički uz Simfonijski orkestar Muzičke akademije, Dubrovački simfonijski orkestar i Zagrebačku filharmoniju izvodeći koncerte E. Elgara i A. Dvořáka. Djelovao je kao solo violončelist Zagrebačke filharmonije do 1984., a zatim postaje članom Zagrebačkih solista gdje ostaje do umirovljenja 2018. Tijekom gotovo 35 godina rada u Ansamblu, često nastupa solistički izvodeći djela svih glazbenih epoha skladana za violončelo i gudače, primjerice Couperina, Vivaldija, Boccherinija, Haydna, Mozarta, Bragata. Godine 2003. u HGZ-u praizvodi Koncert za violončelo i gudače Tomislava Simovića koji mu je autor posvetio. Sudjelovao je u osnivanju Hrvatskoga klavirskog trija i Zagrebačkoga gudačkog trija u kojima djeluje niz godina. Od 1996. predaje komornu glazbu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.