CIKLUS GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN 20. KONCERTNA SEZONA 2021./2022. Duhovne harmonije / Spiritual Harmonies: Cithara octochorda / Church song from 18 […]
CIKLUS GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN 20. KONCERTNA SEZONA 2021./2022. Duhovne harmonije: Cithara octochorda: Zlatnih krila / Gregorijanski koral: Veni creator spiritusDavorin […]
Snimka prijenosa dostupna je na poveznici.
Gudački kvartet Sebastian svira koncert u velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda u ponedjeljak, 10. svibnja 2021. u 20 sati. Direktni […]