• banner portreti

home article2016

Biografija

Gudački kvartet Sebastian osnovan je 1982. godine kao Kvartet muzičke omladine Zagreb. Od 1990. godine djeluje pod imenom Gudački kvartet Sebastian.

Više

 

02.korana

 

U lipnju ove godine iz kvarteta Sebastian je izasla violinistica Korana Rucner. Zahvaljujemo joj na 15 sjajnih godina koje smo proveli zajedno u kvartetu i na svim odsviranim koncertima.

Kvartet Sebastian

home article7

Koncerti

KD Vatroslava Lisinskog, mala dvorana
Ciklus gudačkog kvarteta Sebastian sezona 2016./2017.

1. koncert: ponedjeljak, 31. listopada 2016. u 20 sati

A. Sorkočević: Trio u G-duru za 2 violine i basso (obrada za gudački kvartet Felix Spiller)

I. Violić: Gudački kvartet - praizvedba W. A. Mozart: Gudački kvartet u B-duru, KV 458, Lovački

B. Papandopulo: 5. gudački kvartet

Uz koncert izložba slika - akademski slikar MARIJAN RICHTER

Pet minuta poezije: DŽORE DRŽIĆ i TOMICA BAJSIĆ

 

2. koncert: Ponedjeljak, 23. siječnja 2017. u 20 sati

A. Sorkočević: Trio u As-duru za 2 violine i basso (obrada za gudački kvartet Felix Spiller)

 

N. Firšt: 4. gudački kvartet – 1. izvedba u Hrvatskoj

 

B. Kunc: Gudački kvartet u F-duru, op. 14 

 

F. Mendelssohn Bartholdy: 2. gudački kvartet u a-molu, op. 13

 

Uz koncert izložba slika - akademski slikar PREDRAG TODOROVIĆ

 

Pet minuta poezije: HANIBAL LUCIĆ i ANTONIJA NOVAKOVIĆ

 

 

3. koncert: ponedjeljak, 27. ožujka 2017. u 20 sati

 

A. Sorkočević: Trio za violinu, violončelo i glasovir (obrada za gudački kvartet F. Spiller)

 

S. Bradić: 1. gudački kvartet

 

M. Stratico: Koncert za violinu i gudače

 

F. Schubert: Rondo u A-duru za violinu i gudače 

                     gost: ČRTOMIR ŠIŠKOVIĆ, violina

 

J. Brahms: 1. gudački kvartet u c-molu, op. 51, br. 1

 

Uz koncert izložba slika – akademska slikarica DANIELA PAL BUĆAN

 

Pet minuta poezije: ŠIŠKO MENČETIĆ i ANA BRNARDIĆ

 

 

4. koncert: ponedjeljak, 22. svibnja 2017. u 20 sati

 

A. Sorkočević: Simfonija za gudače u C-duru

 

K. J. Morgenstern: Quatuor u G-duru

 

A. Klobučar: Kvintet za rog i gudački kvartet

 

W. A. Mozart: Kvintet za rog i gudački kvartet

                        gost: BOŠTJAN LIPOVŠEK, rog

 

L. van Beethoven: Gudački kvartet u cis-molu, op. 131

 

Uz koncert izložba slika – akademski slikar JAGOR BUĆAN

 

Pet minuta poezije: MAVRO VETRANOVIĆ i MIROSLAV KIRIN

 

Više